STRUČNI ŠTAB

Miljan Bajić

Šef stručnog štaba

Mario Đukić

Pomoćni trener

Milan Đurić

Fizioterapeut

Rajko Ćosić

Ekonom

Željko Ćetojević

Komesar bezbjednosti

Dalibor Zečević

Komesar bezbjednosti